=
Top  
Search
 
Name  Last updated  Rating
WinTid Feilmeldinger     
Dokumentasjon     
Norge     
Sverige     
sykmelding - autostempling  2023-02-01  
Endre saldo / saldokorreksjon  2022-11-16  
WinTid App  2023-04-20 Rating
Konveretering mellom minutter og hundredeler  2022-11-11 Rating
Det har blitt satt feil sluttdato på ansatt  2021-10-01  
Hvordan endrer man saldo på en person / resultatko...  2021-10-11 Rating
Hvordan korrigerer man et resultat i WinTid web  2023-03-21  
Serverfeil i programmet /. Kjøretidsfeil  2022-05-10  
Delvis syk / gradert sykemelding  2019-05-16  
Server Error in '/' Application Runtime Er...  2022-05-10  
Identity does not include any roles for minWinTid  2022-06-17  
Powered by SuperOffice