=
Top  
Search
Tags: Gradert  delvis  syk 

Delvis syk / gradert sykemelding

Last changed 2023-11-21
Please rate here
  -  

Question

Hei

Hvordan fungerer gradert sykemelding i WinTid

 

 

 


Answer

Hei

Delvis sykemelding skal alltid registreres som Gradert syk (delvis syk) med fast verdi i WinTid. 

Når gradert sykmelding skal tas i bruk, må fraværskode og eventuelt benyttelse av midlertidig fleks(kategori 65) registreres i( Systeminstillinger – Systeminnstillinger i WinTid g2).  
Legg inn fraværskode for Gradert sykmelding og sett en hake i "Bruk saldo gradert sykemeldt isteden for fleksitid" hvis dere ønsker å benytte fleksitid og at fleksitidssaldoen skal erstattes med saldo for gradert syk.

Du kan bruke koden "delvis sykemelding" dersom dere allerede har den, men kategori 65 saldo gradert syk på opprettes under (Koderegister - Kategorier) dersom dere ikke har denne fra før.

 

NB! Denne midlertidige fleksitidssaldoen vil kun være aktuell i perioden hvor den ansatte er gradert sykmeldt. Dette pga at det ikke er tillatt å opparbeide fleksitid i sykmeldingsperioden. Dvs at fleksitid som opparbeides i sykmeldingsperioden må også avspaseres i samme periode. Når den sykmeldte er tilbake i full jobb, vil saldo for gradert sykmelding erstattes med vanlig fleksitid igjen.

For at "saldo gradert syk" skal fungere, må sykemeldingen registreres i syke-fast fravær arkfanen som ”Fravær med fast verdi”. 

Leder kan følge med på saldo gradert syk ved å gå til vedlikeholdsbildet i WinTid. Ved å hente opp en dag i fraværet vil det i resultatbildet under stå "Saldo gradert syk" med noen kolonner bortover. "Timer" er bevegelse på saldoen på valgt dag. "Inn (timer)" er saldoen fra i går, "Ut (timer)" er hva saldoen er ved utgangen av denne dagen. Ved å bla seg gjennom dagene i sykefraværet kan lederen dermed se utvikling i saldoen.

Du må også gjennomgå Saldoavrunding (<arbeidstidsregler> <saldoavrunding>) og påse at kategori 65 er satt opp med avrunding for hver av lønnsgruppene deres.
Gå til Arbeidstidsregler - Saldoavrunding og klikk på lønnsgruppen den ansatte benytter. Sjekk at Saldo gradert syk ligger i listen "Kategorier som har annet enn daglig avrunding", og at det ikke er satt noen kryss for avrunding. Dersom Saldo Gradert syk ikke ligger i denne listen må du klikke på "Hent kategorier..." og flytte over kategorien til høyre.

I stemplingsbildet vil resultatene bli registrert med antall timer i henhold til prosenten på fraværskoden. Deretter vil det være midlertidig fleks pluss eller minus ut fra hvordan vedkommende jobber. Her vil fleksitidssaldoen være byttet ut med kategori 65 Saldo gradert syk. Hvis det er ønskelig å se hvor mye fleksitid den sykmeldte har opparbeidet, +/-, i sykmeldingsperioden, er det mulig å kjøre ut en saldo-rapport for siste dato i sykmeldingen.

Saldo gradert syk vil ikke vises på en god måte i akkumulerte resultater. Grunnen til dette er at resultatene i dette bildet leses på en måte som ikke er helt kompatibel med måten Saldo gradert syk telles på.

Saldo gradert syk nullstilles etter hver sykemelding som er lagt inn

Den ansatte ser denne saldo i stedet for fleks (dersom de har fleksitid) i registeringsbildet.

 

 

Trenger du bistand til dette kan du booke en konsulent. Dette er en fakturerbar tjeneste. 

 

 

 

 

Powered by SuperOffice