=
Top  
Search
 
Search result for 'time' in category ''
Name  Last changed  Rating
Feilmelding - The conversion of a varchar data type to a datetime data type resulted in an out-of-range value  2023-05-25 Rating
Det har blitt satt feil sluttdato på ansatt  2021-10-01 Rating
Serverfeil i programmet /. Kjøretidsfeil  2022-05-10 Rating
Endre saldo / saldokorreksjon  2022-11-16 Rating
Feilmelding - Advarsel: Klarte ikke utføre beregning av dagen.  2023-05-30 Rating
Powered by SuperOffice