=
Top  
Search
 
Search result for 'beregne' in category ''
Name  Last changed  Rating
Feilmelding - Object referance not set to an instance of an object  2024-04-19 Rating
sykmelding - autostempling  2023-02-01 Rating
Feilmelding - Advarsel: Klarte ikke utføre beregning av dagen.  2023-05-30 Rating
Det har blitt satt feil sluttdato på ansatt  2023-11-21 Rating
Ansatt ser ikke sin saldo i Registreringsbildet  2023-12-14 Rating
Powered by SuperOffice