=
Tags: feilmelding    timefordeling    prosjekt   

Feilmelding - Rest må være null for alle dager

Last changed 2024-04-19
Please rate here
  -  

Question

Hvorfor får jeg feilmeldingen "rest må være null for alle dager" når jeg forsøker å timefordele?

Hvorfor er det rød farge på to av dagene?

 

 


Answer

Bakgrunn for feilmelding: Krysset av for "fordele etter beregnet tid"

Årsak: Om man går inn på Systeminnstillinger - Oppsett-konfigurering og deretter velger prosjektoppsett. Her er det nok krysset av for "fordele etter beregnet tid" det vil si at man kun skal fordele tiden som faktisk er jobbet på en dag. Da må rest være 0 på alle dager, man må altså ha fordelt all tiden på hver dag. 

Grunnen til at f.eks datoene 27 og 28 er merket med rød farge, er på grunn av at disse to dagene er godkjent/overført. 

Feilmelding vises i:Timefordeling

 

 

 

Løsning:

 

1.Fordele all tiden på hver dag, den faktiske tiden som er jobbet på en dag. 

2.Endre oppsett for fordeling av tid inne på prosjektoppsett.

Powered by SuperOffice