=
Top  
Search
 
Search result for 'feilmelding' in category ''
Name  Last changed  Rating
Feilmelding - Object referance not set to an instance of an object  2024-04-19 Rating
Feilmelding - Rest må være null for alle dager  2024-04-19 Rating
Feilmelding - Klarte ikke å lagre alle data for valgt element. Hvis feilen vedvarer kontakt systemadministrator  2024-03-06 Rating
Feilmelding - Den første registreringen på dagen er ikke gyldig sammenlignet med den foregående i databasen  2024-03-06 Rating
Feilmelding - Sequence contains no element (sykt barn)  2023-05-25 Rating
Powered by SuperOffice