=
Tags: Sequence  constains  no  element    sykt  barn  feilmelding 

Feilmelding - Sequence contains no element (sykt barn)

Last changed 2023-05-25
Please rate here
  -  

Question

Antall uker etter permisjon før man kan benytte sykt barn gir feilmelding med mindre den er satt til 0 uker. "Sequence contains no elements" eller "Sekvensen inneholder ingen elementer".

Får feilmelding Sequence constains no element når man prøver å legge inn sykt barn

Feilmelding: Sequence contains no elements


Answer

På bildet som vist nedenfor kan man endre parameteret som er rammet inn i rødt til 0 og deretter be vedkommende å prøve å registrere sykt barn på nytt.

Powered by SuperOffice