=

Feilmelding - Advarsel: Klarte ikke utføre beregning av dagen.

Last changed 2023-05-30
Please rate here
  -  

Question

Feilmelding: Advarsel: Klarte ikke utføre beregning av dagen.

Krav: Utføres av teknisk personell


Answer

Fil: kunde.config

<BeregningApplikasjonsInnstillinger type="Ementor.Medina.ApplikasjonsInnstillinger.BeregningApplikasjonsInnstillinger, Ementor.Medina,  Culture=neutral" minimumantallberegningsprosesser="1" maksimumantallberegningsprosesser="1" ventepaaberegningsvartimeoutms="0" maksimumramperprosessmb="120" beregningsprosessfilnavn="beregner.exe" beregningsprosessworkingdir="C:\Wintid\beregner" beregningstype=".net"/>

Den linjen som er FET er den som mangler og må legges til. 

beregningstype=".net"
Powered by SuperOffice