=
Top  
Search
 
Search result for 'dagen.' in category ''
Name  Last changed  Rating
Hvorfor har ferien blitt avbrutt etter stempling  2023-08-11 Rating
Endre saldo / saldokorreksjon  2022-11-16 Rating
Feilmelding - Advarsel: Klarte ikke utføre beregning av dagen.  2023-05-30 Rating
Hvordan korrigerer man et resultat i WinTid web  2023-03-21 Rating
Hvordan endrer man saldo på en person / resultatkorreksjon  2021-10-11 Rating
Powered by SuperOffice