=
Top  
Search
 
Search result for 'dagen.' in category ''
Name  Last changed  Rating
Hvorfor har ferien blitt avbrutt etter stempling  2023-08-11 Rating
Ansatt ser ikke sin saldo i Registreringsbildet  2023-12-14 Rating
Feilmelding - Den første registreringen på dagen er ikke gyldig sammenlignet med den foregående i databasen  2024-03-06 Rating
Endre saldo / saldokorreksjon  2022-11-16 Rating
Feilmelding - Advarsel: Klarte ikke utføre beregning av dagen.  2023-05-30 Rating
Powered by SuperOffice