=
Top  
Search
 
Search result for 'resultatkorreksjon' in category ''
Name  Last changed  Rating
Hvordan korrigerer man et resultat i WinTid web  2023-03-21 Rating
Feilmelding - Klarte ikke å lagre alle data for valgt element. Hvis feilen vedvarer kontakt systemadministrator  2024-03-06 Rating
Hvordan endrer man saldo på en person / resultatkorreksjon  2021-10-11 Rating
Endre saldo / saldokorreksjon  2022-11-16 Rating
Det har blitt satt feil sluttdato på ansatt  2023-11-21 Rating
Powered by SuperOffice