=
Top  
Search
Tags: terminal  jobb 

Spørsmål om tilgjengelige jobbkoder på stemplingsur

Last changed 2023-08-30
Please rate here
  -  

Question

Kan man fjerne muligheten for å stemple på et spesifikt jobb terminal?

 


Answer

Hei


Hvis dere taster kodene på terminalene dvs. kodene ligger ikke inne i en liste i terminalen, så har vi ingen mulighet til å sperre koden.

Det er bare hvis det brukes lister vi kan ta vekk jobber

 

Powered by SuperOffice