=
Top  
Search
Tags: ferie 

Hvorfor har ferien blitt avbrutt etter stempling

Last changed 2023-08-11
Please rate here
  -  

Question

Hei

Hvorfor har resterende ferie i Fraværsplanen blitt slettet når en  ansatt har stemplet seg inn og ut i løpet av fraværsperioden?

Altså, ansatt  har registrert hele ferien i Fraværsplanen, men jobber noen timer midt i ferien og stempler seg inn og ut. Resten av feriefraværet ble da minus på fleks og ikke ferie.

Når vi går inn i Fraværsplanen, så ligger ikke ikke resterende ferien der lenger. Stemmer det at den blir slettet?

 

 

 


Answer

Hei

Ja dersom man stempler i perioden det ligger ferie i fraværsplanen så avbryter dette ferien og tom dato for ferien i fraværsplanen endres til dagen før inn-stempling. I WinTid kan du ikke jobbe og ha ferie samtidig. Det er mulig å legge inn stemplinger etter arbeidstid på feriedager som er lagt inn i fraværsplanen. Så lenge den ansatte har lagt inn ferie i fraværsplanen og legger inn stemplingene etter arbeidstids slutt vil ikke ferien bli avbrutt.

Årsaken til at WinTid fungerer slik det gjør er at det er strenge vilkår for jobbing i ferien og dette er regulert i Ferieloven. Oppmøte på jobb betyr som regel at ferien er avbrutt fremover og man ønsker derfor også at fraværet skal stoppes.

Det er imidlertid slik at om man kommer på jobb og ønsker at ferien skal fortsette fra dagen etter, så kan man registrere seg ut på en Ferie fra i morgen kode i stedet for bare vanlig UT (fra i morgen for å unngå at man får resten av dagen som ferie dersom man forlater arbeidet før arbeidstiden er slutt). Da vil evt, resten av dagen gå i fratrekk på fleksitid og neste dag fortsette med ferie. Dersom fra imorgen ikke er angitt i Fraværskoden så må dette opprettes først. Husk å gjøre fra i morgen koden  tilgjengelig for aktuelle personer (Ansatt-/Lederoppsett).

Med vennlig hilsen
 

WinTid support

 

 

        

 
Powered by SuperOffice