=

Feilmelding - Sletting av ansatt (ansattnummer) feilet.

Last changed 2023-05-30
Please rate here
  -  

Question

Beskrivelse: Årsaken til at sletting feilet, er at den ansatte hadde egenmeldinger som var importert i forbindelse med oppstart (egenmeldinger fra de siste 12 måneder før de startet med WinTid)

Feilmelding: Sletting av ansatt (ansattnummer) feilet.

Feilmelding i loggen: The DELETE statement conflicted with the REFERENCE constraint "FK_sd_history_employee_id". The conflict occurred in database "DATABASE", table "dbo.self_declared_sick_history", column 'employee_id'


Answer

Løsning:

delete from self_declared_sick_history where employee_id='INSERT'

Powered by SuperOffice