=
Top  
Search
Tags: lønnsrapport 

Visning av lønnsrapport

Last changed 2023-12-12
Please rate here
  -  

Question

1.Når jeg forsøker å ta ut lønnsrapport så kommer den ikke frem.

2.Når jeg forsøker å ta ut en lønnsraport så kommer kun den ene rapporten med fastlønnede, men ikke rapporten for timelønnede. 

Hva skyldes dette? 


Answer

Dette kan skyldes at det kommer opp en pop-ups blocked i nettleseren, denne må endres slik at den tillater å åpne flere vinduer.

Når det kommer flere rapporter samtidig, så kan det være at vedkommende må tillate flere "pop ups" fra WinTid. 

Man kan eventuelt be IT hos dere om assistanse for å tillate at det kommer flere rapporter opp samtidig. Det blir en pr lønnsgruppe. 

Kan se slik ut:

 

Med vennlig hilsen

WinTid Support 

Powered by SuperOffice