=
Top  
Search

sykmelding - autostempling

Last changed 2023-02-01
Please rate here
  -  

Question

Hei
Jeg har en medarbeider som har  "autostempling". Men jeg får feilmelding når jeg prøver å registrere fravær på vedkommende.

Hvordan registreres sykmelding på medarbeidere som ligger inne med autostempling?
 


Answer

Hei

På de personer som har autostempling dvs systemet genererer stemplinger hver dag feks inn 08 og ut 16 så er det en utfordringen når man skal registrere historiske fravær. Da må man alltid gå inn å slette de automatisk genererte stemplingene under Personell Stett tidsdata.

<Personell><Slette tidsdata>

2. Velg aktuelle dato/periode  dd.mm.år-dd.mm.år

3. Finn den ansatte i listen i midten å dobbeltklikk på navnet så det flyttes over i feltet "Ansatte det skal slettes data for"

4. Forsikre deg om at du har valgt riktige datoer og riktig ansatt - dette er data du ikke kan gjenopprette!

5. Når du har forsikret deg om at alt stemmer, kan du trykke "Slett"-knappen

Når dette er gjort så kan du legge inn fraværet. NB! beregn ikke før du har registrert fraværet men husk å beregne fra første fraværsdag.

 

 

 

        

 
Fra: Siw Helen Farstad
Dato: 2023-02-01 13:11:19
Emne: sykmelding - autostempling
 
Hei
Jeg har en medarbeider som har kalender "autostempling". Nå har jeg en sykmelding på vedkommende. når jeg forsøker å legge inn denne får jeg opp feilmelding.
Hvordan registreres sykmelding på medarbeidere som ligger inne med autostempling?
Mvh Siw
Powered by SuperOffice