=

Feilmelding - Worksheet names cannot be empty

Last changed 2023-05-25
Please rate here
  -  

Question

Hvorfor får man feimelding "Worksheet names cannot be empty" når jeg tar ut Resultat rapport gruppert?


Answer

Dersom man tar ut Resultatrapport gruppert i Excel og man ikke har lagt inn "Rapport navn" på Resultatoppsettet under Systeminntillinger - Oppsett-konfigurering. så får man feilemelding "Worksheet names cannot be empty". Tar man ut rapporten i PDF eller HTML så går det fint.


Intern beskjed:
Meldt som feil i versjon 16.0.4

Powered by SuperOffice