=

Feilmelding - Upgrade has not been performed correctly. Notify support.

Last changed 2023-05-30
Please rate here
  -  

Question

Feilmelding: Oppgradering ikke korrekt utført. Kontakt support. / Upgrade has not been performed correctly. Notify support. 

Krav: Utføres av teknisk personell


Answer

Løsning 1 (140154)


Krever database tilgang.

Kan bety at den ansatte som ønsker å logge inn har to faktor autentisering påskrudd selv om det ikke er mulig.

Tabell: "two_factor_auth"
SQL: delete from two_factor_auth
SQL: delete from two_factor_auth where position_id = {position_id}
SQL: delete from two_factor_auth where user_id = {brukernavn}

PS! For å rydde opp bør du slette de samme stillingene/brukerne fra two_factor_auth_codes også, hvor tidligere koder som er brukt legges inn.

Tabell: "two_factor_auth_codes"
<employee.external_employee_id> = <two_factor_auth.position_id>/<two_factor_auth_codes.position_id>
 

 
Løsning 2 (141872)


Krever database tilgang for å feilsøke. Påvirker kun enkeltpersoner. 

Logg: Login disabled, password not hashed!

Database:
<employee.password> Inneholder passord som er hashed
<bruker.dummy1> = NULL (denne må også være hashed)

For å løse dette må du gå inn i WinTid
Personell > Administrative som ikke registrerer egen tid > Endre passord

Dette vil oppdatere dummy1= hashed passord

Konto kan også være sperret.
<passordinfo.Sperret> = 1 

Powered by SuperOffice