=

Feilmelding - SQL Server parameter/bScale in DBPARAMBINDINFO/column scale

Last changed 2023-05-30
Please rate here
  -  

Question

Feilmelding: 

Answer

LØSNING: Endre PROVIDER i kunde.config fra "Provider=SQLNCLI11" til "Provider=MSOLEDBSQL" (dette er det vi har for våre driftskunder). 
Powered by SuperOffice