=
Top  
Search

Maksimalt antall ansatte nådd for gjeldende lisens

Last changed 2023-08-11
Please rate here
  -  

Question

Hei

 

Jeg får opp denne melding når jeg skal opprette ny ansatte i Wintid.

 

Maksimalt antall ansatte nådd for gjeldende lisens

 

Hva må jeg gjøre?  

 

 

 

 


Answer

Hei

Dersom man får opp melding "Maksimalt antall ansatte nådd for gjeldende" lisens betyr det at man har nådd grensen på den lisens man har kjøpt og som ligger i systemet og det er ikke mulig å opprette flere ansatte.

Var obs på at WinTid teller kun aktive ansatte - det vil si ansatte uten sluttdato eller ansatte med sluttdato frem i tid - som brukte lisenser.  
DVS det er ikke nødvendig å slette en ansatt for at de ikke skal telle med i antall brukte lisenser, kun sette sluttdato

Dersom dere ikke har flere å sete slutt dato på for å frigi lisens så må dere bestille økt lisens for å få registrert flere ansatte.

Altså WinTid teller ikke ansatte som har "Ansatt tom dato" i lisensen.  Du trenger altså ikke slette ansatte for å frigi en lisens. 

Det holder med at det ligger et passert dato i Ansatt tom dato (sluttet dato) i Personaldata.


Selv om ikke ansatte med tom dato teller med i lisensen å era rbeidsgiver er ansvarlig for at personopplysninger ikke lagres lenger enn det som er nødvendig for formålene de er behandlet for, og må ha rutiner som sørger for dette. Bedriften bør ha en policy hvor lenge de lagrer dato og kjenne til behovet og formålet for hvorfor data blir lagret. Det kan feks finnes behov for å kunne ta ut fullstendige sykefraværsrapporter. Man kan ha sesongsmedarbeidere osv.

De personer med sluttet dato havner automatisk i en egen "avdeling" som heter Ansatt sluttet. 
Ansatte som har Ansatt tom dato kan slettes manuelt under Personell - Slette personell som har sluttet.
Ansatt tom dato må være passert dersom du skal få lov til å slette den ansatte.

Det er også mulig å automatisk slette ansatte som har sluttet. Dette gjøres med jobben Sletting av sluttede, som settes opp i WinTid under Systeminnstillinger – Programkjøring oppsett
Dette kan man lese mer om i Brukerdokumentasjonen.

Det er ikke mulig å hente frem personer som har blitt slettet eller data på de som det er satt feil sluttdato på. Man kan heller ikke se i ettertid hvem som har blitt slettet fra systemet.

 

 

 

        

Powered by SuperOffice