=
Top  
Search

Server Error in '/' Application Runtime Error

Last changed 2022-05-10
Please rate here
  -  

Question

Server Error in '/' Application


Answer

Sørg for at det er oppgitt verdier under Systeminnstillinger > Systemdata > Mailserver og Avsender

PS! Hvis det ikke er lagt opp noe mailserver så kan dere legge til et punktum på begge feltene. 

Powered by SuperOffice