=
Tags: ansattnummer 

Feilmelding - Ansattnummer finnes fra før

Last changed 2023-07-12
Please rate here
  -  

Question

Prøver å legge inn en nyansatt, men får ikke lagret personen siden systemet sier at ansattnummeret allerede er i bruk. Finner ikke noen ansatte med dette ansattnummeret.

Får dere feil etter SQL spørringen som sletter data så kan disse to hjelpe:

PS! select/delete * from dbo.employee_history where employee_id = FINN RIKTIG ID

PS! select/delete * from dbo.user_favorites_menu where employee_id = FINN RIKTIG ID


Answer

Dette kan være forårsaket av en bug. Få IT eller databaseansvarlig til å gjøre følgende:

1. Ta en backup av database

2. Kjør spørringen nedenfor og sjekk at dere IKKE får noe resultat. Får dere et resultat så stopp her og gi oss tilbakemelding om hvilket resultat dere fikk (support@wintid.no)

xxxx skal settes til å være ansattnummeret til den ansatte man forsøker å registrere

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SELECT * FROM employee_position WHERE employee_id IN (SELECT employee_id FROM employee WHERE external_employee_id = xxxx)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. Dersom forrige spørring IKKE gir noe resultat så kjør følgende

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DELETE FROM audit_log_data WHERE log_id IN (SELECT log_id FROM audit_log WHERE target_employee_id IN (SELECT employee_id FROM employee WHERE external_employee_id = xxxx))

GO

DELETE FROM audit_log WHERE target_employee_id IN (SELECT employee_id FROM employee WHERE external_employee_id = xxxx)

GO

DELETE FROM PassordInfo WHERE ansatt_nr IN (SELECT employee_id FROM employee WHERE external_employee_id = xxxx)

GO

DELETE FROM employee WHERE external_employee_id = xxxx

GO

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. Legg inn den ansatte på nytt i WinTid

Powered by SuperOffice