=
Top  
Search

Hvordan korrigerer man et resultat i WinTid web

Last changed 2023-03-21
Please rate here
  -  

Question

Hei.

Jeg ønsker korrigere et resultat / saldo på en ansatt. Hvordan gjør jeg det?
 


Answer

Hei

Resultatkorreksjoner registrerer man i Vedlikeholdsbildet på aktuell ansatt. Man må stå i Detaljert visning for å få tilgang til knappen "Resultat korreksjon" Er du i Standard visning kan du trykke på knappen "Bytt til detaljert visning"

Trykk siden på knappen Resultatkorreksjon

 

Resultatkorreksjon

Formålet med skjermbildet er å kunne legge til eller trekke fra verdi på en valgt kategori, eller å sette resultat til en verdi

Forhåndsvisning

I øverste del av bildet er det en forhåndsvisning av de kategoriene den ansatte har resultater på for den valgte dagen.

Korreksjoner

Velg kategori for korreksjon i nedtrekkslisten «Velg kategori.»

Legg til verdi på resultater (+): Denne korrigeringstypen vil legge til timer eller antall på eksisterende saldo. Skriv inn ønsket verdi i «Timer» eller «Dager/Antall.» Hvilken av disse som er aktiv avhenger av om valgt kategori telles i timer eller dager. Dersom det skal trekkes fra timer eller dager kan man legge inn negative verdier.

Sett ut-resultat til verdi (=): Denne korrigeringstypen vil sette ut-resultat for kategorien til angitt verdi, uavhengig av hva verdien har vært tidligere. Dette kan være en positiv eller negativ verdi.

Uavhengig av korrigeringstype må den knyttes til mønstring, jobb/produksjon og/eller kostnadssted. Mønstring er valgt som standard. Feltene for oppdater sum timer og oppdater sum overtid angir om resultatet også skal oppdatere sum timer og/eller sum overtid. Valget gråes ut hvis den valgte kategorien ikke oppdaterer sum timer eller sum overtid.

Klikk «Lagre» for å lagre korrigeringen, eller «Blank ut» for å forkaste det som er lagt inn. Det er mulig å utføre flere korrigeringer per dag. Når korrigeringen er utført klikker man på «Lukk». Dagen må deretter lagres og beregnes.

Etter beregning vil korrigeringer av typen «Legg til verdi på resultat» vises med (+) etter i kolonnen «Korreksjon», mens «Sett ut-resultat til verdi» vises med (=).

 

Brukerdokumentasjon og annen info finner du her https://www.wintid.no/dokumentasjon/

 

 

        

Powered by SuperOffice