=
Top Norge minWinTid  
Search

Kan ikke lagre i prosjektfordeling

Last changed 2018-03-23
Please rate here
  -  

Question

Jeg får ikke lagret timer som er fordelt i Timeordeling/prosjekt.


Answer

Legg til følgende i web.config for minWinTid

 

Legges inn under appSettings

<add key="aspnet:MaxJsonDeserializerMembers" value="150000" />

Powered by SuperOffice