=
Top Norge  
Search

Hvordan synkronisere klokken på terminaler

Last changed 2018-02-15
Please rate here
  -  

Question

Hvordan får vi synkronisert klokken på stemplingsterminalene?


Answer

En kan synkronisere klokken på stemplingsterminalen mot klokken på wintid serveren.

Start opp bcommgui.bat fra \WinTid\WinTidDataCollection\bcomm på wintid serveren. Gå på meny Orders -> Set Time/Date og huk av på første valg I liste ‘Select all terminals of all streams’ for å få synkronisert klokken på alle terminaler. Klikk deretter på ’Scheduler knappen’. Sett inn klokkeslett 01:00 som tidspunkt for synkronisering av klokken på terminalene. Klikk på OK knappen for å bekrefte

Powered by SuperOffice