=
Tags: feilmelding    vedlikehold    beregne 

Feilmelding - Object referance not set to an instance of an object

Last changed 2024-04-19
Please rate here
  -  

Question

1.Hvorfor får jeg feilmeldingen "Object referance not set to an instance of an object" når jeg forsøker å beregne?

 

 

2.Hvorfor får jeg feilmeldingen "Object referance not set to an instance of an object" når jeg forsøker å ta ut fraværsstatistikk?

 

 

 

 


Answer

1.

Bakgrunn for feilmelding: Feil i WinTid. Rettet i versjon 16.0

Årsak: Om en kalender ikke har blitt generert og man forsøker å beregne kan man få feilmeldingen.

Feilmelding vises i: Vedlikeholds bildet

 

 

Løsning: Generere kalender, evt. oppgradere til nyere versjon.

 

 

2.

Bakgrunn for feilmelding: Feil i WinTid, rettet i versjon 15.3.0

Feilmelding vises i:Uttak av fraværsstatistikk

 

 

Løsning:

 

Workaround: Beregne ansatte man tar ut rapporten for og hele den perioden man tar ut rapporten på.

For å komme rundt feilmeldingen og få ut rapporten kan du beregne den avdelingen det feiler på fra dato du skal ta ut rapporten fra, fra Personell> Beregning.

Om du tar ut på flere avdelinger og ikke vet eksakt hvilken avdeling det feiler på kan du bare beregne alle ansatte fra aktuell dato.

 

Feilrettinger har ikke tilbakevirkende kraft. Man må derfor kjøre en beregning tilbake i tid for å oppfriske resultatene. 

Resultatene frem i tid vil ikke berøres av denne feilen.

 

Eventuelt oppgradere.

Powered by SuperOffice