=
Top Norge G2  
Search
Tags: fravær    statestikk    sykdom    egenmelding 

Registrering av sykefravær

Last changed 2018-03-23
Please rate here
  -  

Question

Hvordan skal sykefravær registreres i WinTid g2? 

 

 


Answer

1. Kode for «full» sykemelding må registreres med 100%, Sykemelding skal registreres i Syke-/fast fravær arkfane.
2. Delvis eller gradert sykemelding skal registreres med EGEN kode og aktuell % under "Syke/fast fravær" som "Fravær med fast verdi"
3. Egenmelding registrere som stempling i Vedlikeholdsbildet
4. Det må ikke ligge overlappende fravær (vedlikehold, fraværsplan, syke-fast fravær)

 

Hvis ikke sykefravær er registrert på denne måten så vil sykefraværstatestikken i Wintid ikke gi riktig informasjon om sykefraværet.

Powered by SuperOffice