=
Top  
Search

Avrunding av fleksitid hvert kvartal

Last changed 2023-06-21
Please rate here
  -  

Question

Hei

 

Vi ønsker at fleksitid over 40 timer blir strøket. Denne avregningen skal skje hvert kvartal i overgang til januar, april, juli og oktober.

 

Er det mulig å sette opp slikt intervall for  +/- tiden?

 

 


Answer

Hei

Ja vi har mulighet for dette i WinTid.

Innstillinger for dette finner du under Arbeidstidsregler » Saldo-avrunding

Her markerer man aktuell lønnsgruppe og kategorien for fleksitid og setter en hake for Avvikende avrunding.

Avvikende avrunding brukes når:  man vil ha spesifikke avrundinger som ikke passer med de andre periodene. Eks, vil ha avrunding av fleksitid 40 hver måned bruk avvikende avrunding og legg inn manuelt hver måned du vil ha avrunding med tidspunkt

Under Avvikende avrunding så skal det stå 40 bak "Avrund ned" til slik at all fleksitid som er mer enn 40 blir flyttet til Strøket fleksitid. Setter du -999 vil det ikke skje noe med minustiden.

Trykk på knappen "Legg til". Her kan du legge inn alle datoer for kvartalene for 2023, du kan også legge inn for 2024 så slipper du å huske det ved neste "Overgang til nytt år" (Disse datoer må man legge inn manuelt for hvert år)

Føler du deg usikker så kan du gjerne booke en konsulent som utfører dette sammen med deg.

Husk at du må gjøre dette på de lønnsgrupper som er aktuelle for denne endring.

Eksempel:

 

Med vänliga hälsningar
Anna

WinTid support

 

 

        

 
Fra: "Harby, Hilde" <hilde.harby@postnord.com>
Dato: 21/06/2023 09:15
Til: "support@wintid.no" <support@wintid.no>
Emne: Korr saldo +tid hvert kvartal?
 

Hei

 

Vi vurderer å endre rutinen for +/- tid ( flexitid)

Tanken er å ha samme type korrigering av saldo hvert kvartal, som det vi nå har ved nyttår.

Forslaget er at man kan overføre 40 plusstimer, tid over 40 timer blir strøket. Denne avregningen skal skje i overgang til januar, april, juli og oktober.

 

Er det mulig å sette opp slikt intervall for  +/- tiden?

 

 

Hilde Harby

Avd.sjef Lønn og Personal

 

M +47 926 36 404 

hilde.harby@postnord.com 

__________ 

 

PostNord AS

T +47 987 09 300 

Postboks 6441 Etterstad

0605 Oslo

Norge

 

Besøksadresse: Alfaset 3. Industrivei 25 


Vi gjør hverdagen enklere. PostNord leverer løsninger for kommunikasjon, logistikk, distribusjon og netthandel fra og innen Norden. Besøk oss på www.postnord.no

 

 

Powered by SuperOffice