=
Top  
Search

Endre saldo / saldokorreksjon

Last changed 2022-11-16
Please rate here
  -  

Question

Hei.

 

Det er av og til innvilget å utbetale flexitimer over lønn.

Hva er løsningen på nedjustering av timer i akkumulerte resultater?

 

 


Answer

Hei

Da blir løsningen å lage en resultatkorreksjon. Resultatkorreksjon får du tilgang til i Vedlikeholdsbildet (Detaljert visning)

 

Resultatkorreksjon

Formålet med skjermbildet er å kunne legge til eller trekke fra verdi på en valgt kategori, eller å sette resultat til en verdi

Dersom man feks skal redusere fleksitiden så må man huske på å sette minus-tegn foran saldoen man skal redusere.

I dette eksempel har vedkommende + 58:19. Her ønsker man å redusere ned til 40:00. Legger da inn -18:30 som er reduksjonen.

Forhåndsvisning

I øverste del av bildet er det en forhåndsvisning av de kategoriene den ansatte har resultater på for den valgte dagen.

Korreksjoner

Velg kategori for korreksjon i nedtrekkslisten «Velg kategori.»

Legg til verdi på resultater (+): Denne korrigeringstypen vil legge til timer eller antall på eksisterende saldo. Skriv inn ønsket verdi i «Timer» eller «Dager/Antall.» Hvilken av disse som er aktiv avhenger av om valgt kategori telles i timer eller dager. Dersom det skal trekkes fra timer eller dager kan man legge inn negative verdier.

Sett ut-resultat til verdi (=): Denne korrigeringstypen vil sette ut-resultat for kategorien til angitt verdi, uavhengig av hva verdien har vært tidligere. Dette kan være en positiv eller negativ verdi.

Uavhengig av korrigeringstype må den knyttes til mønstring, jobb/produksjon og/eller kostnadssted. Mønstring er valgt som standard. Feltene for oppdater sum timer og oppdater sum overtid angir om resultatet også skal oppdatere sum timer og/eller sum overtid. Valget gråes ut hvis den valgte kategorien ikke oppdaterer sum timer eller sum overtid.

Klikk «Lagre» for å lagre korrigeringen, eller «Blank ut» for å forkaste det som er lagt inn. Det er mulig å utføre flere korrigeringer per dag. Når korrigeringen er utført klikker man på «Lukk». Dagen må deretter lagres og beregnes.

Etter beregning vil korrigeringer av typen «Legg til verdi på resultat» vises med (+) etter i kolonnen «Korreksjon», mens «Sett ut-resultat til verdi» vises med (=).

 

Powered by SuperOffice