=
Top  
Search

Identity does not include any roles for minWinTid

Last changed 2022-06-17
Please rate here
  -  

Question

Når du prøver å logge inn på en bruker som ikke har en ansatt oppsett (ofte for dem som bare administrerer men ikke registrerer egen tid).

Krever: Tilgang til en annen superbruker/leder i samme WinTid miljø

Feilmelding:


Answer

Systeminnstillinger > Oppsett konfigurering > Lederoppsett > Huk av "Lederfunksjonalitet i minWinTid"

Powered by SuperOffice