=
Top Norge G2  
Search

Kalender for ansatte som er ansatt på timesbasis

Last changed 2019-06-07
Please rate here
  -  

Question

Hei

Er det mulighet for å få til timesføring i MinWinTid dersom vi f.eks har innom ansatte som skal lønnes på timesbasis. Dette gjelder i hovedsak sommerhjelper som kanskje ikke skal jobbe hver dag, men kun skal registrere antall timer de har jobbet på en dag.

 

 

 

 


Answer

Hei

Da må du la lage et beregningsskjema for timelønnede. 

Skjema
Bruk parameter for "Fast arbeidstid" og 00:00 i "Arbeidstidens lengde"
Legg inn normaltid hele dagen
Kryss for at fraværet beregnes fra arbeidstidens start og slutt


Egen Kalender: (<Arbeidstidsregler><Kalender>)Timelønnende må ha en egen kalender der timelønns skjema registreres.
Egen Lønnegruppe: (<Organisasjon><Lønnsgruppe>)Timeansatte bør ha en egen lønnegruppe med kryss for timelønnende med helligdagsgodtgjørelse
Egen Saldoavrunding: (<Arbeidstidsregler><Saldoavrunding>) Timelønnende må ha en egen saldoavrunding der normaltid avrundes månedlig.
Egen Lønnsarttabell:   (<Koderegistre><Lønnsart>)Timelønnende må ha en egen lønnsarttabell dersom man overfører til lønn der bla normaltid overføres…

Kalender, lønnsgruppe og lønnsarttabell må knyttes til ansatt…

Eksempel:

 

 

 

Med vennlig hilsen

WinTid support

 

Powered by SuperOffice