=
Top Norge  
Search
Tags: slette  ansatte  sluttet 

Slette ansatte

Last changed 2019-06-07
Please rate here
  -  

Question

Hei.
Jeg lurer på hvordan man sletter ansatte som har sluttet. Dette pga GPDR loven.

Takk for hjelpen.


Answer

Hei

Man  kan enten slette ansatte som har sluttet under meny <Personell><Ansatte som har sluttet> eller sette opp et program som sletter ansatte automatisk

For at du skal kunne slette en ansatt må det stå et "Ansatt tom dato" i Personaldata. 

 

Automatisk sletting av ansatte

Det er nå mulig å automatisk slette ansatte som har sluttet. Dette gjøres med jobben Sletting av sluttede, som settes opp i WinTid g2 under Systeminnstillinger – Programkjøring oppsett.

 

Klikk «Legg til» og velg jobben «Sletting av sluttede.»

Velg når jobben skal kjøres. Dette kan for eksempel gjøres hver natt. I feltet «Antall dager data beholdes» skriver du inn hvor lenge en ansatt må ha vært sluttet før de blir slettet. Hvor lenge sluttede ansatte beholdes kan for eksempel ses i sammenheng med hvor lenge tidsdata beholdes. Hvis man for eksempel beholder tidsdata i 1000 dager kan det være naturlig å slette ansatte etter like mange dager, siden de ikke lenger vil ha noen tidsdata i systemet.

 

Powered by SuperOffice