=
Top  
Search

mail till chefer vid registrering i Frånvaroplanen

Last changed 2018-09-05
Please rate here
  -  

Question

Hej,

 

Vi önskar att mail sänds ut till chefer när en anställd fyllt i en frånvaroplan.  

 

 


Answer

 

Hej

Om chefer vill ta emot en e-postmeddelande när anställda registrerar frånvaro i frånvaroplanen, kan du aktivera detta under <Systeminställningar><Inställnings konfiguration> och Inställning chef genom att sätta bock för parameter " Mail när anställd registrerarplanerad frånvaro"

När en anställd registrear frånvaro i frånvaroplanen, kommer WinTid att kontrollera vem som är registrerad som chef i avdelningen (Organisation - Avdelningen eller i fältet  "Ersatt chef angiven i avdelnig" i "Personuppgifter").

Om  chefen har bock i kryssrutan " Mail när anställd registrerarplanerad frånvaro" skickas mail till henne/honom.

Mail-adressen i Personuppgifter måste också vara på plats.

Om du inte har mailfunktionalitet sedan tidigare måste mailserver fyllas i i konfiguration. Gå in i Wintid G2 och kontrollera under "System inställningar" och "System data". Se om det finns rätt namn / mailadress för mail-servern här.

WinTid måste alltså kopplas mot en mail server.

Ta gärna kontakt med den interna IT-avdelningen, innan du gör eventuella ändringar här.

 

Exempel från Inställning chef

 

Exempel avdelning där chefens namn är registrerad

Eksempel från Personaldata där en annan chef överstyr chefen som ligger på avdelningen. Då blir det denna som mottar mail

 

Exempel från Systemdata

 

 

Med vänliga hälsningar
Anna

WinTid support

 

 
Fra: Anna Hallerfors <anna.hallerfors@rolls-royce.com>
Dato: Tue, 4 Sep 2018 09:08:10 +0000
Til: "support@wintid.no" <support@wintid.no>
Emne: mail till chefer
 

Hej,

 

Vi önskar att mail sänds ut till chefer när en anställd fyllt i en frånvaroplan. Dock är boxen i kryssad men inga mail sänds ut, vad är det för fel?

 

 

 

 

 

 

 

 

Med vänliga hälsningar

Anna Hallerfors
Payroll

 

Rolls-Royce AB

Kristinehamn

P.O.Box 1010, SE-681 29 KRISTINEHAMN

Tel. +46 550 84209

Mobile: +46 733033883

E-mail: anna.hallerfors@rolls-royce.com
Homepage: www.rolls-royce.com

 

The data contained in, or attached to, this email, may contain confidential information. If you have received it in error you should notify the sender immediately by reply email, delete the message from your system and contact +44(0)1332 622800 (Security Operations Center) if you need assistance. Please do not copy it for any purpose, or disclose its content to any other person. An e-mail response to this address may be subject to interception or monitoring for operational reasons or for lawful business practices. (c) 2016 Rolls-Royce plc Registered office: 62, Buckingham Gate, London SW1E 6AT Company number: 1003142. Registered in England.
Powered by SuperOffice