=
Top Norge  
Search
Tags: e-post      mail      varsel  .    godkjenning     

Varsel om manglende godkjenning

Last changed 2018-02-15
Please rate here
  -  

Question

Vi ønsker mail / e-post varsel på manglende godkjenning.

Hvordan gjør man det?

 


Answer

E-post varsling for ikke godkjente dager

Det er nå mulig å få varsel på e-post dersom dager mangler ansatt- eller ledergodkjenning. 
-    Dersom en ansatt ikke har godkjent sine dager, går e-postvarsling til den ansatte
-    Dersom en ansatt har godkjent sine dager, men dagene ikke er godkjent av leder, går e-posten til lederen

Definere ledere
For å vite hvilke ledere som skal få e-post på hvilke ansatte må man fylle ut feltet «Leder» på hver enkelt avdeling i Organisasjon – Avdeling

Det er mulig å overstyre dette på individuelt ansattnivå i Personell - Personaldata. I feltet "Overstyr leder angitt på avdeling" skriver du inn hvilken leder denne personen rapporterer til.


Oppsett av e-postvarsling for ikke godkjente dager
Funksjonaliteten skrus på i Systeminnstillinger – Programkjøring oppsett. Klikk «Legg til», velg programmet «E-postvarsling for ikke godkjente dager» og klikk OK. 

I feltet «Maskin det kjøres på» kan du mest sannsynlig legge inn samme maskinnavn som det står på de andre programmene i Programkjøring oppsett. 

Velg når på døgnet dere ønsker at e-poster skal sendes ut ved å skrive inn et klokkeslett i feltet «Tidspunkt» 
-    Dersom det skal sendes ut e-post på bestemte ukedager, klikker du først på «Ukedager» og deretter krysser du av for ønskede dager
-    Dersom det skal sendes e-post på en bestemt dag i måneden, klikker du først på «Månedlig» og velger ønsket dag i nedtrekksmenyen
-    Dersom dere kun unntaksvis ønsker å sende ut e-poster kan du klikke på «Dato» og skrive inn en spesifikk dato som e-poster skal sendes ut. Etter at e-postene er sendt ut én gang vil de ikke bli sendt ut igjen med mindre du endrer til en ny dato.

Det er to felter som må fylles ut her for å fortelle hvilket tidsrom WinTid skal sjekke etter ikke godkjente dager i: Sjekk for ikke godkjente dager inntil [   ] dager tilbake, men utelat de siste [   ].

Ansatte uten e-postadresse
E-poster som skulle gått til ansatte som ikke har definert en e-postadresse, vil i stedet gå til vedkommendes leder som en del av «Manglende ledergodkjenning i WinTid»-e-posten.

Konfigurer e-postserver

Dersom det ikke er satt opp allerede må det legges inn en e-postserver i Systeminnstillinger - Systemdata.  Dersom det ikke er angitt noen port brukes port 25. Dersom dere bruker en annen port angis dette som :portnummer etter IP-adressen (eksempel: 10.0.0.1:26). Skriv også inn en avsenderadresse, som er adressen som vil stå i fra-feltet til e-postene som sendes ut fra WinTid.

Har du spørsmål / innvendinger så ta gjerne kontakt. Saken vil nå bli avsluttet, men hvis du svarer på denne meldingen vil saken automatisk bli aktivert på nytt.

For alle andre spørsmål om bruk eller produkt kan du kontakte vår support via http://support.wintid.no/ eller sendt e-post til support@wintid.no


 

 

 

Med vänliga hälsningar
Anna

WinTid support

 

 

 
Fra: monica.deflon@fresenius-kabi.com
Dato: Tue, 24 Jan 2017 11:56:12 +0100
Til: support@wintid.no
Emne: Varsel om manglende godkjenning
 
Vi har lagt inn mailvarsel på manglende godkjenning.
Den 20. hver mnd får alle ansatte uten leder-godkjente timer en mail.

Jeg har nå lagt inn navn på ledere på alle avdelinger. Vil det si at det mailvarselet nå kommer til leder i stedet for ansatt?Kind regards

Monica Driveklepp de Flon
HR medarbeider
HR

Fresenius Kabi Norge AS
P.O. Box 430
NO-1753 Halden
NORWAY
M +47 918 79 490
T +47 69 21 11 00
F +47 69 21 11 01

monica.deflon@fresenius-kabi.com
www.fresenius-kabi.no


This e-mail message is intended solely for the use of the addressee and may contain legally privileged and confidential information. If you are not the intended recipient or his/her representative, please be advised that any dissemination, distribution, copying, or the use of this message or its attachments is strictly prohibited. If you have received this message in error, please notify the sender immediately and please delete this message and all attachments from your computer.

Powered by SuperOffice