Topp  
Search

Får ikke registrert ferie

Sist endret 2017-03-16
Stem her
  -  

Spørsmål

Hei!

Sliter med å få lagt inn ferie. Blir ikke registrert.


Svar

Hei

Hvis det ikke ligger noen arbeidstidslengde i skjema så må skjema ha parameter "fravær begrenses av arbeidstidens start og slutt" under fliken Beskrivelse av resultatopptjening i skjema. Dette forutsetter at det ligger kolonne med "Arbeidstid" under "Beskrivelse av resultatopptjening"

 

Skjema som hverken inneholder arbeidstidslengde eller arbeidstid må registreres med parameter "Telling av feriedager/timer) i fliken for Grunndata i skjema.

Ved endring av parametere må dager reberegnes.