Topp Norge minWinTid  
Search

Kan ikke lagre i prosjektfordeling

Sist endret 2018-03-23
Stem her
  -  

Spørsmål

Jeg får ikke lagret timer som er fordelt i Timeordeling/prosjekt.


Svar

Legg til følgende i web.config for minWinTid

 

Legges inn under appSettings

<add key="aspnet:MaxJsonDeserializerMembers" value="150000" />