Topp Norge  
Search

Hvordan synkronisere klokken på terminaler

Sist endret 2018-02-15
Stem her
  -  

Spørsmål

Hvordan får vi synkronisert klokken på stemplingsterminalene?


Svar

En kan synkronisere klokken på stemplingsterminalen mot klokken på wintid serveren.

Start opp bcommgui.bat fra \WinTid\WinTidDataCollection\bcomm på wintid serveren. Gå på meny Orders -> Set Time/Date og huk av på første valg I liste ‘Select all terminals of all streams’ for å få synkronisert klokken på alle terminaler. Klikk deretter på ’Scheduler knappen’. Sett inn klokkeslett 01:00 som tidspunkt for synkronisering av klokken på terminalene. Klikk på OK knappen for å bekrefte