Topp Norge  
Search
Stikkord: klokke 

Hvordan stille klokken på terminaler i Wintid g2

Sist endret 2018-02-12
Stem her
  -  

Spørsmål

Hvordan stille klokke på terminaler i wintid g2?


Svar

Naviger til området \wintid\wintiddatacollection\bcomm på innlesningsserveren.

Dobbelklikk på bcommgui.bat, og du får opp bildet som vist i vedlagte fil.

Venstreklikk på valget til høyre som heter Set date/time som merket med rød firkant i vedlegget, dra dette over til ønsket terminal på venstre side (som merket med pil) og slipp. Dato/Tid vil da bli satt på terminalen. Dette kan også gjøres ved å trekke det over til stream-nivå (merket med blå pil), og da vil samtlige terminaler på det respektive streamet få satt ny tid/dato.